Disse tanker er baseret ud fra et udkast til et kapitel til bogen We Lead By Faith. Produceret af Pete Game.
Share Christian Fellowship.
1 Haven Close, Eastbourne
East Sussex BN22 0PP
Email: sharecf@aol.com         

I mit arbejde med forskellige kirker og lederskaber over hele verden har jeg fundet ud af, hvilke nøgle-punkter man generelt behøver at tage højde for, når man indsætter personer i lederskabet i kirken. (Disse principper kan man bruge i mange situationer).

Vi kunne bruge mange skriftsteder, men følgende giver god grund til at starte i:
1. Tim. 3, 1-13, 2. Tim. 2, 1-7 og Titus 1, 5-9.

Karakter

Har personen en karakter, der både er god og afspejler Gud? Har vedkommende også et godt ry blandt mennesker uden forkirken? Ingen af os er perfekte, men vores karakter må være lig Kristus, hvis vi skal være i et lederskab.

Ægteskab og familie

Følgende er vigtigt for os alle sammen, men det er endnu mere væsentlig, når vi bliver indsat i et lederskab: Mand og hustru skal være forenede i Kristus og være villige til at tjene kirken. Hvis de ikke er det, så åbnes der op for åndelige angreb, der fører til en svækkelse af lederskabet.

(Jeg har erfaret, at dette er et nøglepunkt, når det kommer til velsignelser eller problemer).

Hvis der er hjemmeboende børn – hvordan er de så over for forældrene, og hvordan reagerer de på at være en del af kirken? Alle er en del af puslespillet, og hvis der er kaos i familien, så kan de ikke bringe orden i menigheden.

Færdigheder

Karakter er nødvendigt, men der behøves også færdigheder. Lederskab handler om at påvirke og tjene andre. Folk følger os ikke kun i det, vi siger, men også i det, vi gør. Vi må være i stand til at se, hvilke gaver folk har både naturligt og åndeligt. Enhver person i et lederskab skal have været igennem frelsen efterfulgt af dåben i vand og dåben med Helligånden, ligesom vedkommende skal virke i Helligåndens gaver. Personen skal også være i stand til at lære ud fra Guds Ord – og derigennem kunne undervise og discipelgøre andre. ApG. 6 burde være det normale: “Fuld af tro og Helligånd”.

Det er vigtigt, at personen ikke kun er villig til at tjene, men at vedkommende allerede tjener uden offentlig anerkendelse. Derudover er det også vigtigt, at vedkommende har et godt forhold til andre i menigheden, og at andre i menigheden respekterer pågældende.

Til rådighed

Mange mennesker har både karakteren og gaverne sammen med ønsket om at tjene, men deres udfordring er tiden. Dette skyldes pres fra andre områder såsom: Arbejde, forpligtelser over for familien, studie eller afstand. Disse ting kan gøre det svært at være til rådighed for at tjene i kirken.

At klare dette kræver visdom.Det kan være, der er andre ting, der må forandres, sådan at det bliver muligt for vedkommende at tjene. De må indse, at det at kunne tjene i kirken kan betyde et offer af tid, hvilket kan have indflydelse på familien, som ikke må stå forsømte tilbage.

Andre nøglepunkter

Villighed til at tjene på alle områder for at møde behov.

Samarbejde med andre ledere for at undgå splittelser – være loyale over for hinanden, selv når der kan være uenighed om noget.

Fortrolighed - ofte må man behandle emner, som diskuteres, med fortrolighed, hvilket vil sige, at de ikke kan deles med ægtefæller eller nære venner.

Behov for at beskytte sig selv mod mennesker, der tænker, at personer, der er ledere, vil give dem fortrolige oplysninger eller prioritere deres interesser.

En lærevillig ånd - enhver, som kommer ind i en lederskabsposition og “ved det hele”, er en potentiel “farlig person”, som kan skabe splittelser.

Forventninger

Mange mennesker kommer ind i en lederskabsposition, men de ender op med at være frustreret, fordi de ikke forstår, hvad der forventes af dem i lederskabet, til møderne i kirken og også i forhold til at tjene og hjælpe mennesker ved siden af møderne. Dette må vi blive ved at fortælle dem. Det er også godt at gøre dem opmærksom på, hvad de kan forvente fra de andre ledere såvel som menigheden.

Historie

Dette er meget væsentligt, hvis folk har tilsluttet sig menigheden fra en anden kirke eller er tilflyttere. Der kan være flere forskellige årsager til, at folk vælger at tilslutte sig en anden kirke.

Vi må finde ud af, hvorfor folk forlod den forrige kirke. Hvis de forlod den forrige kirke med uløste problemer eller på grund af oprør mod lederskabet, kan disse ting altid komme frem igen. Det er en god ide, hvis det er muligt at tale med deres forrige pastor, så man kan sikre sig, at der ikke er nogle uløste problemer. Hvordan mennesker reagerer på og underkaster sig autoritet, afgør, hvordan de vil passe ind i den eksisterende struktur. Det er altid en god ide at forklare, hvordan alle arbejder sammen, og hvad, der gøres, når der opstår uenigheder.

I ovenstående er oplistet nogle af nøglepunkterne, som vi behøver at have klarhed over for at undgå problemer. En leder sagde, at det er meget let at “lægge hænder” på en for at indsætte dem i lederskabet, men det er ikke så let at “fjerne håndspålæggelsen” og tage en person ud af lederskabet. Det er også vigtigt, at vi sikrer os, at nye ledere holder fast i og forstår visionen, værdierne og trosgrundlaget for kirken.

Relationer

Dette er det sidste og måske vigtigste punkt. Vi kan arbejde sammen på en fælles vision, men det, der holder os sammen, er stærke relationer, der er indarbejdet i os ved Helligånden. Vi er nødt til at bruge tid sammen i lovsang, bøn, arbejde, fællesskab og dele vore hjerter, ligesom vi også må spise og slappe af sammen. Dette er vigtige grundelementer, når man tager personer med lederpotentialer og indarbejder dem i et hold.

 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu