Værdier for lederskab i kirken

Det forventes, at du elsker Jesus og følger ham. 

Det er altafgørende, at du kender Gud, og at han arbejder i dit liv. 
At der finder en udvikling sted. At du læser i Bibelen og elsker Ordet, og at du har et levende bøns-fællesskab med ham. 

Det forventes, at du lever dit liv med et klart kald og vision, og at du er trofast over for dette. Du må kende visionen for menigheden, og have kaldsbevidsthed i dit eget liv. 
Trofasthed er vigtigt i lederskab. Du må være trofast i tjenesten og over for visionen. 

Det forventes, at dit liv svarer til bibelens beskrivelse af et sundt kristenliv

- også når det gælder ægteskab, familie, integritet og økonomi 

Du må besidde en sund karakter - din karakter er vigtigere end din tjenestegave. Lev i seksuel renhed, så du altid kan træde frem for Gud og mennesker med frimodighed og med en ren samvittighed. 

At du administrerer din tid rigtigt, så noget vigtigt ikke bliver forsømt. Prioriter og brug tid sammen med din familie, de er den mindste menighed, men også den vigtigste - vær præst for din familie. 

Du må have orden i eget hus. Forvalt dine midler rigtigt, så du har en sund økonomi – så du altid kan give tiende og gaver. Gud iagttager, hvordan du håndterer de små ting. Siger du sandheden? Har du styr på dit forbrug? Overholder du altid landets love, når det gælder økonomien? 

Det forventes, at du er under konstant udvikling og træning, så du er i stand til at viderebringe værdier og vision

Som en discipel må du leve i bevægelse, søge undervisning så du er i udvikling. Du må søge al den visdom du kan få. Du må kende de bibelske doktriner, så du kan vejlede og lære andre ud fra den sunde lære, så du kan gøre andre til efterfølgere af Jesus og hjælpe dem videre. 

Tillad andre at tale ind i dit liv og forbliv åben over for korrektion. 
Lev et ydmygt og gennemsigtigt liv. 

Det forventes, at du forstår at arbejde i teams

Intet menneske er en isoleret ø. Vi leder og tjener ikke alene men i teams. Heri ligger der en stor styrke. En af de bedste måder at blive formet på, er ved at indgå i et team. Det er også her, at fremtidens nye ledere fostres. 
- læs her undervisningen om Teamwork!

Det forventes, at du forstår budskabet om Guds Rige, og dit ønske er at bringe himlen til jorden

Vi tjener ikke vores eget rige eller egne ambitioner – vi tjener Guds rige. Det er hans navn og hans rige, der skal blive kendt, ikke dit navn eller din tjeneste. Du er en tjener med Jesus som det største eksempel. 

Det forventes, at du helhjertet tilstræber enhed

Enhed i lederskabet og kirken er altafgørende for vækst og for menighedens fremtid. Hvis Jesus er vores ven, må vi også være venner. Dette indbefatter, at vi tilgiver og bærer over med hinanden. 

Det handler ikke om hvad kirken kan gøre for mig,
men hvad jeg kan gøre for kirken og for Gud! 

Mennesker, som oplever et moralsk fald, har næsten altid først mistet deres åndelige passion. Vi kommer hurtigt til at brænde ud, hvis vi ikke bliver ved med at være i forbindelse med selve kilden. Du må have et dagligt møde med Gud, og værne om din tid med bøn og bibelstudium. 

Du kan ikke give, hvad du ikke har. Jo mere du læser hans ord, jo dybere og stærkere vokser det i dig, og det giver dig en daglig åbenbaring af ham. Dette vil føre til en passion og kærlighed til ham. 

Vi giver ikke for at få, selv om vi ved, at Gud velsigner gavmildhed. Vi giver for at give.

Lederskab handler ikke om position, men om funktion! 

Hvis trangen til at fremhæve dig selv vil forføre dig, så ydmyg dig og vask nogle fødder. 
Det er hvad sand tjeneste drejer sig om. 


PAULUS:

En leder i menigheden skal have et godt ry. Han skal være tro i sit ægteskab og have lært sine børn at være trofaste, så de ikke skejer ud eller er oprørske. En, der får et lederansvar i Guds menighed, må ikke være arrogant, hidsig, drikfældig, stridslysten eller ude efter at berige sig selv. 
Han skal være gæstfri, godhjertet, fornuftig, retsindig, moralsk uangribelig og have selvkontrol. 

Han skal være godt inde i den troværdige undervisning, vi har givet, så han kan vejlede andre ud fra den sunde lære og gendrive modstanderne.

Titusbrevet 1, 6-9 (HvD.)


At komme med i menighedens ledelse et er et udmærket ønske at have, men der stilles visse krav til en leder: 
Han skal have et godt ry og have vist trofasthed i sit ægteskab, have selvbeherskelse, være fornuftig, anstændig, gæstfri og god til at lære fra sig. Han må hverken være drikfældig eller stridslysten, men skal være venlig og fredsommelig, og han må ikke være pengegrisk. 

Han skal være en god leder i sit eget hjem og være i stand til at opdrage sine børn til at være lydige og vise respekt. (For hvis en mand ikke er en god leder i sit eget hjem, hvordan skulle han så kunne lede Guds menighed?) 

Han må ikke være en helt ny kristen, for at han ikke skal blive hovmodig og falde ind under den samme dom, som Djævelen fik. 

Det er også nødvendigt, at han har et godt ry uden for menigheden, så han ikke bliver offer for den forhånelse, som Djævelen vil prøve at angribe ham med. 

De, der hjælper med praktiske opgaver i menigheden, skal også være ærværdige mænd, man kan stole på. De må ikke være drikfældige eller ude efter at berige sig selv. De skal med ren samvittighed holde fast ved budskabet om Kristus, som nu er åbenbaret for os. 

Prøv dem af først, og hvis de klarer opgaverne godt, kan de indsættes i deres hjælpetjeneste i menigheden. 

De kvindelige medhjælpere skal også være ærværdige personer, der ikke løber med sladder. De skal have selvbeherskelse og vise trofasthed i alt, hvad de foretager sig. 

Medhjælpere skal også have vist trofasthed i deres ægteskab og have bevist, at de kan styre deres børn og hjem på en god måde. 

De, som trofast har udført deres arbejde i menigheden, har gjort gode fremskridt i deres kristne liv, og de vil opleve stor frimodighed i troen på Jesus Kristus. 

Paulus’ Første Brev til Timoteus 3, 1-13 (HvD.)


Det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet.« 

Dette forslag tilsluttede hele forsamlingen sig, og de valgte Stefanus, en mand fuld af tro og Helligånd…

Apostlenes Gerninger 6, 2-5

 


J E S U S

Men den største blandt jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. 
Matt 23, 11-12

De kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: »Folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. 

Sådan skal I ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. 
Luk 22, 24-27

En kristen leder er den...

• som elsker Jesus

• der efterfølger Jesus

• som lever sit liv med et klart kald og vision

• der lever i tro, og er trofast over for kaldet og visionen

• hvis liv svarer til hans eget budskab, når det kommer til ægteskab, familie, integritet og økonomi

• som forstår at arbejde i teams

• som er under konstant udvikling, og træning af andre, og er i stand til at viderebringe værdier og vision

• som forstår budskabet om ”Guds Rige”, og hvis livs største ønsker er, at bringe himlen til jorden.

Inspiration og noter fra Ray Booth - Sheffield/England

Inspiration og noter fra Ray Booth - Sheffield/England

Anointed

Salvelse - har salvelsen til at gøre/udføre tjenesten

Ability

Har evnen/gaven

Acceptance

Er accepteret af de folk han/hun leder

Available

Er tilgængelig, til rådighed - har tiden

 

 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu