Discipelskab

Discipelskab er ikke målet i sig selv, men det er midlet. Målet er, at vi skal vokse op til modenhed og ligne Jesus på alle områder i livet - forandres til lighed med Jesus, og gøre de samme gerninger som ham. Frelsen og nåden sætter os i stand til både at være og at gøre!

At være elsket i relation til Faderen og leve fuld bevidst om dette i vores nye identitet i Kristus, som sønner og døtre af den levende Gud, vores himmelske Far.
Den samme nåde og arven fra Jesus, som vi modtager gennem tro, sætter os også i stand til at gøre hans vilje her på jorden. Han har givet os en befaling - et mandat; Hans vision er blevet vores mission - vores livskald: 


Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Matt 28, 18-20

En discipel på Jesu tid

Discipel betyder "lærling". Målet for en discipel, var ikke kun at vide det som Rabbien vidste, men at blive som sin mester (rabbien). Når en student søgte om at blive en bestemt rabbies discipel, så var det fordi han ønskede at tage den rabbies åg/lære på sig. Hvis rabbien troede, at han havde det der skulle til, ville han sige: ”Kom og følg mig”. Studenten ville højest sandsynligt forlade hans far og mor, forlade den lokale synagoge, hans landsby, venner, og dedikere hans liv til at lære at gøre alt det som hans rabbi gjorde.


Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let. 
Matt 11, 28-30

Han ville blive en discipel og følge rabbien overalt
Han opgav sit eget liv for at blive som hans mesters (rabbi) – det var det, der lå i at blive en discipel. I en gammel saga, siger rabbien til sine disciple: ”Dæk jer selv i støvet af jeres rabbi’s fødder”. Med andre ord - følg ham tæt...
Målet for os, er at blive som Jesus, at tænke, tale og handle som ham på alle livets områder. Vores opgave er, at holde os tæt på ham, at hengive os og handle på hans ord som hans disciple. Prøv at læse Jesu ord i Johannesevangeliet 15, vers 1-8


Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig...
vers 5

Jesus lærte dem gennem sit eget liv og eksempel

Han underviste dem ikke i et klasselokale, men mens de gik sammen. Discipleskab må ikke reduceres til et medlemskab i en kirke, hvor man kommer til gudstjeneste om søndagen. Vi er kaldet til at være Jesu disciple - det er en livsstil, at hengive sig til hans ord, bønnen og fællesskabet med ham. Discipelskab stopper ikke ved den personlige relation, men vi er skabt til være disciple sammen med andre, at leve og vokse i fællesskabet. I kirken må være det fællesskab, både når vi mødes med en anden discipel eller i en mindre gruppe. Gudstjenesten er et sted for fælles tilbedelse og undervisningen skal være med til at udruste os i vores efterfølgelse af Jesus.

Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så Faderen kan give jer, hvad som helst I beder om i mit navn. Dette byder jeg jer, at I skal elske hinanden.
Joh 15, 16-17

Vi er kaldet til at gøre andre til hans disciple

Alle disciple har fået et mandat en opgave fra Gud der overgår vores egne evner, således at vi bliver nødt til at sætte vores lid til Jesus.V i er ikke Jesu disciple for vores egen skyld, men for at glæde ham. 

Vi glæder ham:
ved at leve ham nær
ved at vise ham lydighed!
ved at forkynde/sprede de gode nyheder om ham
ved at vise vores tro i praksis, dele med dem som ingenting har.
ved at gøre hans vilje.
Hans vision er blevet vores visionPaulus skriver til de kristne i Efesus: "I er blevet undervist om Kristus, og I har lært, at sandheden findes hos Jesus. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær og var på vej mod fortabelsen. I stedet skal I fornyes i tanker og sind. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandheden.

 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu