Jer er det givet at kende Guds riges hemmeligheder...

Jesus siger dette til hans disciple, i forbindelse med forklaringen af en lignelse i Lukasevangeliet 8. I Bibelen på hverdagsdansk, står der, "For jer, som følger mig, vil Guds riges mysterier blive forklaret...". Må vi hengive os, til at kende Guds riges mysterier. Det rige som Jesus gik omkring og forkyndte om og viste gennem hans liv og gerninger, er givet os.

Gennem mange år, har størstedelen af min opmærksomhed været på "kirke". Men Jesus nævner kun "kirke" én gang i evangelierne. Det var i forbindelse med Peters åbenbaring af Jesus som Messias. Jesus sagde; "...på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den..."
Jesus bragte ikke først og fremmest kirken til jorden, men Guds rige. "I den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige..." (Luk 8, 1-2)

Guds rige kom med Kristus
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, svarede han: "Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige: Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer." (Luk 17, 20-21)

Det omvendte rige

Nord- og Sydkorea er to vidt forskellige riger, selvom sproget er det samme og mennesker ligner hinanden, så er det to riger med helt forskellige værdier og systemer. Sådan er det også med denne verdens rige og Guds rige. De to riger blender ikke sammen. Som Jesus svarede Pilatus: "Mit rige er ikke af denne verden". Pilatus sagde til ham: "Så er du altså konge?" Jesus svarede: "Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden, for at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er af sandheden, hører min røst." (Joh. 18, 36-37) 

Jesus bragte Guds rige til jorden - på mange måder er det "det omvendte rige". Jesus er kongen/regenten i riget. Guds rige er ikke et demokrati. Riget og magten tilhører ham alene! Når vi overgiver vores liv til Jesus, og gør ham til vores Herre og konge, så bliver vi en del af hans rige, vi bliver medborgere i det himmelske rige. Der hvor vi giver han ære og herredømme, der er Guds rige til stede.

Der er krig mellem de to riger, mørkets og lysets rige. Før var vi i mørke, men nu tilhører vi lyset. Djævelen ønsker med alle midler at rive os ud af Guds rige.
"Vi har ikke fået verdens ånd, men Ånden fra Gud".Det gør os ikke til underlige mennesker i forhold til det samfund vi er en del af, men det gør os til ambassadører for riget, et udvalgt og helligt folk der kender deres konge, der lever hans vilje ud og bærer på hans værdier. Guds vilje er, at vi skal bringe Guds rige her til jorden. Vores bøn og højeste ønske må være; "Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden..."

Hverken denne verden eller Guds rige er passiv. Djævelens strategi er at gøre os passive, flytte vores fokus fra at behage Kongen, til at behage os selv.
Paulus skriver til de kristne i Rom: "...
tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne."

De gode nyheder om Riget

Og dette evangelium om Riget skal prædikes i hele verdensom vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. (Matt 24, 14)

Guds mission var at bringe sit rige til jorden gennem sin Søn. Himlen invaderede så at sige jorden gennem Jesus. Guds rige er lysets rige, og gennem troen på Jesus bliver vi også en del af Guds rige, vi bliver ”lysets børn” (Joh. 12, 36 / Ef. 5, 8 / 1. Thes. 5, 5).

Jesus gik omkring og talte om Guds rige: ”Omvend jer, for Himmerriget er kommet nær
. Han viste os Guds rige, når han helbredte mennesker, tilgav dem deres synder, udførte andre mirakler og gjorde godt.

Jesus ønsker, at vi må have den samme mission – at bringe det, som er i himlen, her til jorden. Kirken er Guds riges ”ambassade” her på jorden, og enhver troende er kaldet af Jesus til at være hans ”ambassadør” der, hvor vi bor og færdes.

Al magt i himlen og på jorden er overgivet til Sønnen af Faderen
. En dag vil Jesus komme tilbage til jorden som den konge, han er. Et endeligt opgør med denne verdens fyrste, djævelen og hans dæmoner, vil finde sted, og Jesus vil dømme både levende og døde.

Der vil blive en ny himmel og en ny jord, og der skal ikke længere være død, sygdom eller andre menneskelige lidelser. Alt det gamle er forbi, og han gør alting nyt. Guds rige kommer bogstaveligt talt ned på jorden. Gud selv vil være hos os, og vi skal være hans folk, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte 
(23). Det er og bliver Guds endelige mission; at bringe himlen til jorden.

 

Jesus: "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift." (Matt 6, 33)

Guds rige i 3D  

Herredømme og liv  

 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu