1. Konflikter kommer i forskellige former og størrelser

a. Praktiske problemer (Ap.g. 6) 
b. Magtkampe (Luk 22: 24) 
c. Troens principper/doktriner (Ap.g. 15) 
d. Personlighedskonflikter /uenigheder (Ap.g. 15: 36-41)
 

2. Nogle kilder til konflikt

a. Djævelen – Han er den primære skaber af konflikter, og har en stor interesse i oprør og splid. 
b. Kødet – Vi er selviske og stolte mennesker. Mit kød reagerer imod dit kød. 
    Djævelen manipulerer med os på dette område. 
c. Verden – Holdninger og systemer der sniger sig ind. - mine rettigheder, ambitioner, anerkendelse. 
d. Helligånden bringer deling og røre i andedammen. Han er imod djævelen, kødet, verden. 
    Lys og mørke trives ikke nemt sammen. 

3. Nogle områder hvor konflikter kan opstå

a. Tider med forandringer – forstyrrer kødet 
b. Tider med åndelig modstand – sæson for pres 
c. Uhensigtsmæssige strukturer – ingen plads til at ånde 
d. Man arbejder for meget – overtræthed – stress afdækker vore svagheder 
e. Usikre ledere – forfølgelsesangst, ”alt og alle går mig imod” 
f. Uhjælpsomme mennesker – nogle mennesker vil dræne dig for energi. 
   De skal holdes i skak, og have hjælp, eller konfronteres og blive bedt om at forlade kirken. 

4. Noget at se efter, når der er konflikter

a. Hvorfra kommer den skjulte dagsorden/trækkes der i trådene? 
b. Hvad er den skjulte dagsorden? 
c. Hvilke skjulte holdninger findes der? 

5. Hvordan kan vi undgå konflikter?

a. Konsultation om problemstillinger med ledere og mennesker 
b. Kommunikation – tag imod råd, lyt, vær åben for argumenter 
c. Betænksom - prøv at se deres side af sagen 
d. Samarbejde – vær ikke unødvendig besværlig 

6. Nogle basale behov vi alle har som mennesker:

a. Vi har alle brug for plads – til at ånde. 
b. Vi har alle brug for respekt. 
c. Vi har alle brug for en følelse af værdighed og værdi. 
d. Vi har alle brug for at blive elsket. 

7. Nogle skridt at tage i konfliktløsning:

a. Påkald Herren i bøn 
b. Konfrontere problemet 
c. Sammenlign synspunkter, søg at få dem uddybet og afklaret 
d. Bekend vores skyld og fejl i problemstillingen 
e. Begræns klagen til et nuværende problem 
f. Giv dig, kom til et acceptabel kompromis 
g. Giv det til Herren og glem det. 

8. Hvem burde være involveret i at løse konflikter?

a. Vi er alle pålagt, ærligt og åbent at arbejde med hinanden, det gælder også vore fejl og synd. 

Matt 18: 17 - tal sammen ansigt til ansigt. 
Kol 3: 12-17 - undervis og forman hinanden i al visdom. 
Ef 4: 25 - lad alle tale sandheden med sit medmenneske. - giv ikke djævelen nogen mulighed/råderum. 

b. Som leder er vi pålagt at være model for det vi underviser. 
Vi er ikke hævet over vores egen undervisning. 2 Tim 4:1,2 / Tit 2:7,15 

c. For Kristi vidnesbyrd, for fred i flokken, for individets modenhed, er vi pålagt at konfrontere og skabe klarhed og enighed i forhold til problemer som blusser op. Vi har brug for visdom, kærlighed, mod, tillid og respekt. 
Disse spredes ikke tilfældigt rundt blandt mennesker, men skal beskyttes og værdsættes med vedholdenhed og integritet. 

d. Dig og dem, du arbejder med, vil vokse mens du søger at finde guddommelige svar til svære og komplekse problemer. At vende ryggen til, er ikke en mulighed; at finde en vej gennem problemerne har sine omkostninger, men belønnes i overflod. 

Dette er noter fra undervisning
i Kirkecenter Livets Kilde
med Ray Booth
fra Sheffield/England

Spørgsmål til opfølgning/eftertanke:

1. Er du involveret i en konflikt som skal løses? 
2. Hvilke skridt tager du til løsning af problemet? 
3. Har du brug for hjælp fra en, som står udenfor situationen? Når du forstår, hvordan tingene begynder,
forstår du hvordan tingene udvikler sig...

Overreager ikke i konflikter - skyd ikke gråspurve med kanoner... 

Byd konflikten velkommen - mavesår eller merforståelse.

Kristne er ikke fritaget fra konflikter, men har formentlig en særlig interesse i at lære af dem end andre. Er det vores tilgang? Hvis ikke, vil vi formentlig stå i de samme konflikter igen.

Skal stå til regnskab for ethvert ord jeg har sagt, ikke for hvad andre har sagt.

Vi kan ikke med magt ændre andre. 
Men derimod kan vi ændre os selv - og ved Guds nåde og kraft kan vi komme langt netop dér. 

Det er Guds rige og Jesu disciple, ikke mit rige og mine disciple. 

Jeg er sendt af en anden... 

 

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu