IRENÆUS :

Vor Herre Jesus Kristus, Guds Ord, blev i sin grænseløse kærlighed, hvad vi er, for at gøre os til, hvad han selv er...


EDWIN  LOUIS COLE :

Du er kun kvalificeret til at være leder i samme mål,
som du er villig til at være tjener.


For at kunne tage ved lære må du ønske at blive belært

Hvor du er i dag er et resultat af gårdsdagens valg.

Sand analyse af din karakter er ikke, hvad du gør i det åbenbare,
men hvad du tænker i det skjulte.

Vort forhold til andre genspejler vort forhold til Gud.

Din omsorg for andre er en målestok for din storhed.

Ros offentligt. Irettesæt i det skjulte.

At lede, betyder at du går foran, foran i forståelse,
karakter og åbenbaring.

Gud giver dig sjældent et kort, men et kompas! 

Lær af visdom, ikke kun af fejltagelser! 

 

 
DR. JONATHAN DAVID:

Mennesker du behøver og ikke kan undvære for din fremgang:

• De som sørger for at bringe det ord, som udgår fra Guds mund.
• De som inspirerer og opmuntrer dig til at hele tiden at vise Gud tillid for det bedste.
• De som beskytter dig mod de som anklager og skader dig.
• De som holder af dig og opofrer sig for dit velbefindende og for din fremgang.
• De som er tilgængelige og til rådighed, når du behøver dem.
• De som Gud har placeret og salvet til at være dine ledere.
• De som er dine partnere i jeres fælles bestemmelse.
• De som beder for dig og bringer Åndens ressourcer.
• De som forfrisker din sjæl gennem deres venskab eller sønne-relation.
• De som skaber og former en livsmodel efter dig. 

  
PETER HALLDORF:

En prædikant er ”Herrens vidne”. Han går ikke sit eget ærinde, er ikke hovedpersonen i sin egen forestilling. Det budskab, han, eller hun, træder frem med, er hverken nyt eller originalt. Han forvalter ikke sine egne eller andres tanker om Gud. Han kommer ikke med moderne påfund. Prædikanten vidner om, hvordan Gud har åbenbaret sig for verden, i overensstemmelse med hvad Skriften siger, og hvad kirken har forkyndt, ”altid og overalt”.

Men prædikantens ord er ikke bare en gentagelse af Bibelens beretninger. Et vidne taler ud fra sin egen erfaring. En prædikant taler, fordi beretningerne er blevet nutidige for ham. De har udspillet sig i hans eget liv, og han kan derfor sige med evangelisten Johannes: ”Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer” (1 Joh 1,3). Sådan siger den, der ikke taler om sig selv, men alligevel lever i hvert eneste ord, der kommer fra hans læber.

”Han brændte af en flammende kærlighed til Guds ord, en kærlighed, han tændte hos alle os, der lyttede,” fortæller man om en af 200-tallets prædikanter, Origenes. Før en prædikant selv oplever, hvordan ordene er som en ild i hans indre, gør han klogest i at tie.

Prædikenen bliver til på et sted, hvor prædikanten mere har Gud end sin menighed for øje. Det er gennem bønnen, den får sin vellugt. Det er på knæ, den får sin ånd. Det, der bliver født i det skjulte, bliver til et levende Ord i det offentlige rum.

I det skjulte bliver prædikanten så frigjort fra mennesker, at kærligheden til dem, han har foran sig, er større end frygten for, hvordan man vil modtage hans prædiken.

Det er i lønkammeret, han kan finde hvile i sig selv og i Gud, så han kan blive bevaret fra fristelsen til at bruge prædikestolen som platform til at blive set og få bekræftelse. Det er i lønkammeret, han bliver gennemlyst, så hans tale og forkyndelse ikke overbeviser med sin talekunst og visdom, men ”med Ånd og kraft som bevis”, som Paulus skriver til Korinth (1 Kor 2, 1-5).

Det er der, i det skjulte, at Guds nød for menneskers frelse – prædikenens store og eneste motiv – bliver en tung byrde i hans eget hjerte.

- uddrag fra bogen "Der brænder en ild"


”Ingen træder frem for andre i tryghed, hvis han ikke gerne opholder sig i det skjulte. 
Ingen taler med sikkerhed, hvis ikke han gerne vil være i stilheden.”

- Thomas á Kempis

Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!  
- Paulus 1 Kor. 11, 1

Når du sætter dig nederst er der kun en vej du kan gå – det er op!

Hvad der er I dit hjerte I dag, er i dit liv i morgen! 
- det du har i dit hjerte, vil du også'have i din kirke…
 

Exellent er at være den absolute bedste du kan være,
og gøre det bedste med det du har! 

Fremgang er; at leve på Guds højeste niveau for dit liv… 

Hvis du og jeg kun lever for øjeblikket, for dagen i dag. 
Hvordan kan vi så få andre til at tænke på evigheden?

 

Det handler ikke om hvad kirken kan gøre for mig, men hvad jeg kan gøre for kirken og for Gud!

Lederskab i kirken handler ikke om at finde en platform, men om at tage ansvar for, at menneskers liv bliver forvandlet.

Lederskab handler ikke om rampelys, men om at være et eksempel - uden krav om at være fuldkommen - sådan at andre mennesker får mod og håb.

Lederskab handler ikke om mig selv, men om andre. Det handler om, hvordan andre kan få hjælp til at blive det, som Gud har kaldet dem til at være, og ikke om at få sit eget, jeg, bekræftet.

Åndeligt lederskab er ikke bare at pege på store sandheder og opfordre andre til at leve efter dem. 
Det er at lære Jesus at kende på dybden og blive et eksempel på hans liv ved uselvisk at betjene de mennesker, som Herren leder på ens vej. Det er en sådan leder, Helligånden vil forme dig til at være".

Det er kun døde fisk, der flyder med strømmen...

En leder er en som kender vejen, går vejen og viser vejen, en leder, leder ved eksempel.

Gud forlanger ikke rimelige omstændigheder for at han kan arbejde...

En leder, er den første blandt lige...

Der er altid et fornuftigt alternativ til at tro

Jeg længes efter den dag, da den største attraktion i kirken er Gud selv...

At være en leder - betyder at du er foran, foran i forståelse, 
karakter og åbenbaring.


- Ulf Ekman

   besøg kirkens hjemmeside: kirkecenter.nu