Frank Ahlmann Kristensen
fa@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73 

Godt Nytår kære venner - og en stor TAK til Pernille, Brian og Thea for stort hjerterum, kærlighed og en strålende nytårsaften i Sdr. Bork

Godt Nytår kære venner - og en stor TAK til Pernille, Brian og Thea for stort hjerterum, kærlighed og en strålende nytårsaften i Sdr. Bork

Sædding strand - december 2022

Sædding strand - december 2022

"For Herrens øjne spejder ud over hele jorden, så han kan vise sin styrke og hjælpe dem, der helhjertet er med ham."- 2 Krønikebog 16, 9

"Menneskehjertes hovmod går forud for ulykke, ydmyghed går forud for ære."
"Liv og død er i tungens vold, de, der er venner med den, nyder dens frugt."
- Ordsprogenes bog 18,12+21

Fra julefesten '22 i Esbjerg - "Hurra for Kongen"

Fra julefesten '22 i Esbjerg - "Hurra for Kongen"


Du har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin.
I fred kan jeg lægge mig til at sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed

- Salme 4, 8-9

"Uoverlagt tale er som sværdstik, vises tunge er lægedom"
"Bekymring knuger en mands hjerte, et opmuntrende ord gør ham glad."

- Ordsprogenes bog 12, 18 og 25

"Den ene stør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel. Den gavmilde får selv stillet sin sult, den, der giver andre at drikke,
får selv stillet sin tørst" - Ordsprogenes bog 11, 24-25

Fra bedenatten '22 - en tak til Frank Appiah, der kom fra Århus for at være med...

Fra bedenatten '22 - en tak til Frank Appiah, der kom fra Århus for at være med...

"Dit hjerte skal holde fast ved mine ord, hold mine bud, så skal du leve.
Køb visdom, køb indsigt, glem den ikke, og vig ikke fra min munds ord.
Svigt den ikke, den skal vogte dig, elsk den, den skal bevare dig.

Visdom først og fremmest! Køb visdom, køb indsigt for alt, hvad du ejer.
Sæt den højt, så løfter den dig op, den bringer dig ære, når du tager den i favn.
Den sætter en yndig krans på dit hoved, den skænker dig en prægtig krone."
- Ordsprogenes bog 4, 4-9

"Den, der lærer andre, har en moralsk forpligtelse
til at fortsætte med at lære hele sit liv..."

"Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Ham ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier (så vil han lade livet lykkes for dig)"
- Ordsprogenes bog 3, 5-6
"Min søn, bevar fornuft og omtanke, lad dem ikke vige fra dine øjne; de skal blive til liv for dig og være et yndigt smykke om din hals. Da går du trygt ad din vej og støder ikke din fod. Når du lægger dig, kan du gøre det uden frygt, når du har lagt dig, sover du godt"
- Ordsprogenes bog 3, 21-24

Kim Torp - fra gudstjenesten i Varde den 6. november

Kim Torp - fra gudstjenesten i Varde den 6. november

Fik lov at tale til en flok unge Ukrainere efter juleshow i Pinsekirken...

Fik lov at tale til en flok unge Ukrainere efter juleshow i Pinsekirken...

Miracle Christmas show i Pinsekirken, med 60 unge deltagere fra Ukraine

Miracle Christmas show i Pinsekirken, med 60 unge deltagere fra Ukraine

Pete Game - fra ConnectionsDK bibelskolen i Ølgod den 5. november

Pete Game - fra ConnectionsDK bibelskolen i Ølgod den 5. november

Møde med pastor Andreas Kim - koreansk missionær fra Frankfurt...

Møde med pastor Andreas Kim - koreansk missionær fra Frankfurt...


Forkynd mig din godhed hver morgen, for jeg stoler på dig.
Vis mig den vej, jeg skal gå, for jeg længes efter dig.
- Salme 143, 8

Citater fra bogen "Kristi efterfølgelse" af munken Thomas á Kempis:

Om de hellige fædres eksempel
For verden var de fremmede, men Gud stod de nær og var hans fortrolige venner. I deres egne øjne var de intet og i denne verdens øjne foragtelige, men i Guds øjne var de dyrebare og elskelige.

De holdt sig i sand ydmyghed, de levede i enfoldig lydighed, de vandrede i kærlighed og tålmodighed; derfor skred de dagligt fremad i det åndelige liv og opnåede rigelig nåde hos Gud. De er satte til et eksempel for alle gudfrygtige, og bør tilskynde os til mere alvorlig fremgang, end de lunknes antal frister til slaphed...

En god leders livsstil, bør være rig på alle dyder, så han i sit indre er således, som han i sit ydre viser sig for andre mennesker. Ja, i sandhed, hans indre burde stå langt højere, end hans ydre viser; for den, som kender vores hjerte er Gud, for hvem vi må frygte mest, hvor som helst vi end er, og for hvis åsyn vi bør vandre i renhed.

Hver dag bør vi forny vores liv og vandring med Gud og hengive os til nidkærhed, som om vi i dag først var begyndt vores omvendelse, og sige: Hjælp mig Herre, min Gud, i det gode fortsæt og i din hellige tjeneste: og forund mig, at jeg i dag må begynde for alvor; for hvad jeg hidtil har gjort er intet…

En skøn søndag med Dåb af Dima i Varde

En skøn søndag med Dåb af Dima i Varde

Hjerting/Sædding strand - efterårsferien 2022

Hjerting/Sædding strand - efterårsferien 2022

Uddrag fra Salme 139:
Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig.

Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér.

Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast.
Siger jeg: »Mørket skal dække mig, lyset blive til nat omkring mig«, så er mørket ikke mørke for dig, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

Det var dig, der dannede mine nyrer, du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt, underfulde er dine gerninger, jeg ved det fuldt ud!

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.

Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej!

Peter Tinggaard under menighedslejren 15. oktober 2022

Peter Tinggaard under menighedslejren 15. oktober 2022

Hemmeligheden ved faste

Jesus sagde ikke det som mennesker ville høre, men det de havde brug for at høre. I Matthæusevangeliet 6 vers 1-18, taler Jesus om discipelskab og kendetegn på en discipel. "Når du giver, når du beder og når du faster". Han forventer, at det er en del af vores livsstil, og når det er vores personlige livsstil, bliver det også en livsstil for kirken. Vi kan stille os selv spørgsmålet: "hvad ville der ske hvis kirken ikke gav, bad eller fastede?".

Faste gør ikke forskel for Gud, men det gør en forskel i os. Faste gør os ikke mere værdige, men det skaber plads, til mere af ham.
Der er så meget der kan fylde den plads op som Jesus ønsker. Vi faster ikke for at betale en pris, for den er betalt til fulde. Vi faster for at forstærke forståelsen af korsets sejr, så vil kan modtage alt det som Jesus har gjort for os.

Der er kun et sted, der fortsat har myndighed til at begrænse det som Gud har gjort og har for dig. Det er din egen vilje og prioritering. Faste afslører hvad der bor i dit hjerte. Den hjælper dig med at se, hvad der bor inde i dig. Gud er ikke en diktator, men han har givet os en fri vilje - et frit valg.

Richard Foster: “Faste synliggøre det, der styrer mit liv…”

Vi er blevet så gode til ikke at være i berøring med vores hjerte, at vi ikke mærker hvad der bor derinde - under fasten forsvinder “selvmedicineringen” og det virkelige indhold i dit hjerte åbenbares.

Ordsp 27,7: "Den mætte sparker til honningen, men for den sultne er alt bittert sødt."

Vi er oftest fuldstændig overstimuleret. Vi har brug for at kede os - det er først når vi kommer ned i tempo og giver Gud plads, at vi både kan høre ham tale, og her får han også plads i vores liv. Gud er spændende, når han er først i vores liv. Gud er spændende når han kommer først i vores liv. Der hvor han er sidst efter alle de andre ting, er han ikke spændende, der er han en pligt der skal overståes.

John Piper: "Den største fjende for vores sult efter Gud, er ikke gift - men kager.
Det er ikke mørkets festmåltider der dulmer vores appetit efter himlen, men den vedvarende små-spisen af verdens goder. Det er ikke slibrige og forbudte videoer der skader mest, men det er vedvarende indtag af verdens trivialiteter som vi fylder os med, dag efter dag.

Den største hindring for vores kærlighed til Gud er ikke hans fjender, men hans gaver.
Og de mest dødelige længsler, er ikke dem der driver os til ondskabens gift, men dem der drager os mod de simple glæder i livet, for når disse glæder og længsler erstatter vores appetit efter Gud, har vi fået en afgud i livet, som er enorm svær at genkende og næsten umuligt at blive renset for…"

Fra menighedslejren/Årskonferencen - hvor vi fejrede kirkens 29 års jubilæum - Jørn Hyldgaard talte lørdag aften og søndag formiddag

Fra menighedslejren/Årskonferencen - hvor vi fejrede kirkens 29 års jubilæum - Jørn Hyldgaard talte lørdag aften og søndag formiddag

På besøg i City-kirken Herning

På besøg i City-kirken Herning

"Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld." (Salme 32,5)

"Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset.
Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse." (Kol 1,12–14)

"I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vore synder ved Guds rige nåde" (Ef 1,7)

Birte og Andreas Sloth-Henriksen / Inger Ottesen fra tema weekenden "Hvad er New Age?"

Birte og Andreas Sloth-Henriksen / Inger Ottesen fra tema weekenden "Hvad er New Age?"

"Never let the presence of a storm
cause you to doubt the presence of God"
LAD ALDRIG NÆRVÆRET AF EN STORM
FÅ DIG TIL AT TVIVLE PÅ GUDS NÆRVÆR

- Craig Groeschel

"Den som knæler ind for Gud, kan stå foran hvem som helst..."
HE WHO KNEELS BEFORE GOD - CAN STAND BEFORE ANYONE!"

Henrik Guldager Andersen fra Mexico på besøg i september 2022

Henrik Guldager Andersen fra Mexico på besøg i september 2022

"Det liv du har i det skjulte sammen med Gud kan ikke skjules.
Når du har været sammen med ham, kan det ses og høres.
Sådan var det for Jesus, og sådan er det også for os..."

Philip Dupont fra efterårets første "Kundskab & indsigt"

Philip Dupont fra efterårets første "Kundskab & indsigt"

Sammen med vennerne fra Connections Danmark - fra pastorsamlingen i Flensborg, august 2022 - tak til værterne pastor Alex og Sandra (th)

Sammen med vennerne fra Connections Danmark - fra pastorsamlingen i Flensborg, august 2022 - tak til værterne pastor Alex og Sandra (th)

Allan sammen med familien - nederst: Svetlana fra Ukraine er også med...

Allan sammen med familien - nederst: Svetlana fra Ukraine er også med...

Allan sammen med familien - billedet til højre: her er Swetlana fra Ukraine også med...

Allan sammen med familien - billedet til højre: her er Swetlana fra Ukraine også med...

Oksana Podlobko fra Gomel/Belarus med noget af familien på udflugt i Esbjerg...

Oksana Podlobko fra Gomel/Belarus med noget af familien på udflugt i Esbjerg...

Et farvel, TUSINDE TAK (merci) og på gensyn til hele familien Andreia og Ovilier Landou som flyttede tilbage til Frankrig

Et farvel, TUSINDE TAK (merci) og på gensyn til hele familien Andreia og Ovilier Landou som flyttede tilbage til Frankrig

Min navnebror - Frank Appiah fra Århus - fra Sommerkirke 2022 hvor Frank prædikede...

Min navnebror - Frank Appiah fra Århus - fra Sommerkirke 2022 hvor Frank prædikede...

Farverig ferie i Silkeborg og på Gudenåen...

Farverig ferie i Silkeborg og på Gudenåen...

Spændende undervisning med Roberts Liardon (forfatter til "Guds Generaler) på KBC's sommerkonference i København

Spændende undervisning med Roberts Liardon (forfatter til "Guds Generaler) på KBC's sommerkonference i København

"Vækkelse kommer til at ødelægge alle dine 5-årsplaner"
- Roberts Liardon

"Spild ikke tiden på dig selv, men brug det på Guds rige"

"We are not Church-goers...
We are Co-workers with God!"
- Peter Nordberg

"Da jeg var ung, hjalp jeg Gud rigtig meget...
Da jeg blev ældre, hjalp Gud mig rigtig meget!
- David Hudson

Cappuccino i Prag - sommerferie 2022

Cappuccino i Prag - sommerferie 2022

"Når vi mister vores rødder, vores rodsystem, så bliver vi både som kirke og mennesker vældigt sårbare overfor den omgivende populærkultur. Og så mister kirken også noget af sin tiltrækningskraft og sin identitet. Kirken henter i dag meget fra den verdslige kultur, for eksempel i synet på ledelse. Man annoncerer for eksempel ikke efter en præst, som beder, men efter verdslige kvalifikationer.
Det er en meget ulykkelig udvikling..."


- Peter Halldorf

Skønt at det kristne fællesskab trives i mindre grupper, fulde af liv og fælles discipelskab - her er det Stella og Maria i Connectgruppen juni 2022

Skønt at det kristne fællesskab trives i mindre grupper, fulde af liv og fælles discipelskab - her er det Stella og Maria i Connectgruppen juni 2022

Pastor Ira, Dima og Lisa i Ribe

Pastor Ira, Dima og Lisa i Ribe

Dima og Ira på et længe ventet besøg i Danmark - her fra Esbjerg og Varde

Dima og Ira på et længe ventet besøg i Danmark - her fra Esbjerg og Varde

Philip Dupont - SoAR 2022 - undervisning omkring "Tabernaklet" - en ny forståelse gennem den Nye Pagt's realiteter

Philip Dupont - SoAR 2022 - undervisning omkring "Tabernaklet" - en ny forståelse gennem den Nye Pagt's realiteter

Taknemmelig for at være hjemme igen i velkendte omgivelser - nu starter en længere genoptræning - kun 48,5 kg - så spises det må der, så længe maven kan følge med...TAK for al den forbøn  og support der har været for Silas

Taknemmelig for at være hjemme igen i velkendte omgivelser - nu starter en længere genoptræning - kun 48,5 kg - så spises det må der, så længe maven kan følge med...TAK for al den forbøn og support der har været for Silas

"Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.
Når han råber til mig, vil jeg svare ham.
Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære.
Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse."
Salme 91, 14-16

På trods af mange smerter og rigtig meget bøvl, er der plads til smil - de mindste fremskridt bliver fejret :-)

På trods af mange smerter og rigtig meget bøvl, er der plads til smil - de mindste fremskridt bliver fejret :-)

Selvom man er påvirkert af de svære omstændigheder på sygehuset - så er det virkelig skønt at kunne nyde udsigten udover vores smukke by - Esbjerg...

Selvom man er påvirkert af de svære omstændigheder på sygehuset - så er det virkelig skønt at kunne nyde udsigten udover vores smukke by - Esbjerg...

Efter flere dage med stærke mavesmerter og besøg hos vagtlægen om fredagen, hvor blindtarmsbetændelse blev udelukket. Blev Silas indlagt på Esbjerg sygehus mandag den 16. maj, og blev samme dag opereret for en meget dårlig blindtarmsbetændelse. Det hele endte ud i et meget uheldigt og smertefuld forløb for ham - 3 operationer, og den sidste for tarmslyng. Det blev til 18 døgn på sygehuset, med mor på stuen om dagen og far om natten.

Efter flere dage med stærke mavesmerter og besøg hos vagtlægen om fredagen, hvor blindtarmsbetændelse blev udelukket. Blev Silas indlagt på Esbjerg sygehus mandag den 16. maj, og blev samme dag opereret for en meget dårlig blindtarmsbetændelse. Det hele endte ud i et meget uheldigt og smertefuld forløb for ham - 3 operationer, og den sidste for tarmslyng. Det blev til 18 døgn på sygehuset, med mor på stuen om dagen og far om natten.

Skønt at være tilbage i Citykirken Herning - inderlig tilbedelse i huset, åbne hjerter og en dyb længsel efter mere af Gud

Skønt at være tilbage i Citykirken Herning - inderlig tilbedelse i huset, åbne hjerter og en dyb længsel efter mere af Gud

 IRENÆUS :

Vor Herre Jesus Kristus, Guds Ord, blev i sin grænseløse kærlighed, hvad vi er, for at gøre os til, hvad han selv er...

 

Vi er Kongens folk

Jesus siger om sig selv, at ”Han er den gode hyrde”. Hans får kender hans røst, de hører hans røst og følger den. Det store spørgsmål og udfordringen for alle mennesker i dag er, om vi vandrer med os selv, eller om vi vandrer med Herren, som kalder os til efterfølgelse og discipelskab.

Vi lever i en foranderlig verden, der er præget af en humanistisk tidsånd og tankegang, hvor mennesket er i centrum, og Guds ords sandhed er tilsidesat. Men kirken har altid været centrum for Guds opmærksomhed, lige siden Gud samlede sit ejendomsfolk, Israel. Et helligt og udvalgt folk, som han kaldte for sit eget. Han helligede dem, og de måtte hellige sig for at kunne vandre sammen med ham. De blev et anderledes folk, som udskilte sig fra alle andre, fordi Gud var med dem – og Han velsignede dem.

Nu lever vi under en ny og bedre pagt, hvor Jesus gik i vores sted og betalte prisen for vores synd og alt det, som adskilte os fra Gud. Vi har fået Guds ånd og er blevet sønner og døtre af den levende Gud.
Vi er nu hans ejendomsfolk, medarvinger og hans kirke. Vi er en del af Guds rige, under Jesu Kristi Herredømme.

Alt omkring os rystes og ændrer sig, men vi tilhører Guds rige, der hverken rystes, rokkes eller stoppes. Vi må vandre med Kongen i hans rige - hvis vi gør dét godt, går det kirken godt. Vi har ikke råd til at være passive eller sløve i denne tid, men vi må rejse os og være vågne. Vi må styrke vores vandring med Gud, så vi hver især lever et liv sammen med ham - i bøn, i Ordet og i fællesskabet.
Vi må kæmpe for hans rige, kirken og den nye generation - så kirken har en fremtid, og fremtiden har en kirke!

Verden omkring os venter på at høre om Jesus. Visionen og missionen skal ikke kun læses, men også leves ud. Det må komme til udtryk i vores eget liv og i fællesskabet på mangfoldige måder gennem hele året.

Rodfæstet og grundfæstet

Jeg elsker Paulus’ bøn for kirken i Efesus, hvor han blandt andet beder om, “at Kristus ved troen må bo i deres hjerter, og at de må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så de fyldes, til hele Guds fylde nås.” (Ef 3, 17-19)

Må det også være vores bøn og højeste ønske. I en tid hvor meget omkring os forandrer sig, har vi i den grad brug for at være “rodfæstede og grundfæstede”. Jesu kald til discipelskab gælder stadig. Vi må styrke vores vandring med Gud, så vi hver især lever et liv sammen med ham, i bøn, i ordet og i fællesskabet. Missionen er den samme;

“Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple ... og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.” Må vi være dem, der gør det, han har befalet, og dem som ikke kun hører hans ord, men også handler på dem. Det er dem, der bliver stående i stormen, så kirken har en fremtid, og fremtiden har en kirke.

Glimt fra "3 frikirkers konference'22" med berigende besøg af Stephen Matthew fra England, på billedet er det pastor Matt Thomas, Stephen Matthew, "ham selv" og Sam Michaelsen...

Glimt fra "3 frikirkers konference'22" med berigende besøg af Stephen Matthew fra England, på billedet er det pastor Matt Thomas, Stephen Matthew, "ham selv" og Sam Michaelsen...

Michael Da Costa og Frank Appiah

Michael Da Costa og Frank Appiah

Don’t ask me ”how are You doing?” – but ask: ”Where are You going?”

”Hvis du har indtaget toppen af bjerget, så har du også indtaget dalen”
- Philip Dupont

”…for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr,
uanset om vi er mange eller få!

Uddrag fra bogen:
"Pas godt på dig selv - om at overleve og trives i en kristen tjeneste"
- af Pablo Martinez

Ledere må nøje prioritere.
"Hvis hans ambition er at gøre det fremragende, må han omhyggeligt udvælge og fravælge, så han koncentrerer sig om det, der har den allerstørste betydning”

– Oswald Sanders

For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.
Esajas 55, 10-11

Herrens ord er rent, det består til evig tid.
Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.
De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning, end flydende honning.
Salme 19, 10-11

"Respekt er noget der fortjenes.
Ære er noget der gives..."

Fra en aftentur i Varde - januar 2022

Fra en aftentur i Varde - januar 2022

Da Gud udspændte himlens hvælving, da han lagde jordens flade på urdybet, da han anbragte skyerne over jorden og åbnede kilderne under jorden, da han med sit ord satte en grænse for havet, da han lagde jordens grundvold fast, da var jeg ved hans side som hans arkitekt.

Jeg glædede mig dag for dag, frydede mig sammen med ham, jublede ved at se den vide jord, ved at se menneskene blive skabt.”

Hør derfor godt efter, min søn, for du bliver lykkelig ved at følge mit råd.
Lyt til mig, så du kan få visdom. Ignorer ikke visdommen, når den siger:
Velsignede er de, der lytter til mig, de, der venter ved min dør dag efter dag.

Ordsp 8,30-34 (HvD)

Familie - en velsignelse...

Familie - en velsignelse...

Salme 32, 1–2 + 5-11

Salme 32, 1–2 + 5-11

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig. 

Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. 

Derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Bruser de vældige vande frem, skal de ikke nå dem. 

Hos dig søger jeg skjul, du beskytter mig mod trængsel; du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 

Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.

Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, når de ikke vil komme hen til dig. Mange plager rammer den ugudelige, men den, der stoler på Herren, omgiver han med godhed. 

Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige, alle I oprigtige skal juble!"

Disse fem ting må være noget naturligt - der ikke kræver nogen anstrengelser:

1) Sandhed (og ikke løgn) leve i sandhed og tale sandhed. Vi skal vandre i lyset. Loven kom ved Moses, men nåden og sandheden kom med Kristus. Vi må vandre i sandheden.

2 John 1, 7: ”For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.”

Kærlighed til sandheden, få et forhold til den, til ham.

2) Tjeneste John 13:12–17 (fodvaskningen og eksemplet)

Jesus viste dem et eksempel, han vaskede deres fødder, tjente dem og sagde at vi skulle gøre det samme. Når du ser et arbejde der skal gøres - gør det - det skal ikke koste dig en masser af energi om du skal eller ikke.

Tjenesten foregår i dit hjem/samfund og på din arbejdsplads...

“Når du har gjort det/gjort noget for nogen, så lad være med at tælle dine gerninger. Nej, ”glem det” og fortsæt.

(Vi kan bygge en masse op, som kræver energi - lad være med at fokusere på alt det du har gjort) lad være med at kræve/forvente taksigelse og opmærksomhed fra andre. Styrk tjenestemusklerne.

Johannes Petersen på årets første gudstjeneste

Johannes Petersen på årets første gudstjeneste

3) At give - det var Guds tjeneste her på jorden.
Matt 6, 3: ”Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør…”

Hvorfor skal den venstre hånd ikke vide hvad den højre gør? Måske er den venstre i gang med at give almisse men den højre gør noget helt andet.
Måske skal den ”muskel” trænes?

Tiende gør man bare, det er ikke noget der koster noget ekstra energi

Gaver foruden tiende - hvis der er noget der skal bevæge sig i den retning, så er det opad. Give af dine midler og af din tid.

4) Tilgive Vi bliver provokeret næsten dagligt. Det kan koste meget energi at gøre det - men det skal det ikke.

5) Sig tak Vær god til det. “Sig tak under alle forhold” (1 Thess 5). Jeg kan ikke altid sige tak for alt - men jeg skal træne det

Det er Guds vilje - sig tak, også når du ikke føler det - sig tak for din familie, dit arbejde.