Frank Ahlmann Kristensen
fa@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73 

Tak for 2020 - Godt nytår og velkommen 2021

Tak for 2020 - Godt nytår og velkommen 2021

Familien samlet til julefest hos Daniel og Sara den 26. december

Familien samlet til julefest hos Daniel og Sara den 26. december

Mange goder minder fra 2020 - på trods af restriktioner...

Mange goder minder fra 2020 - på trods af restriktioner...

Ikke alt er lukket ned

• Relationerne er ikke lukket ned
• Bibelen og læsningen er ikke lukket ned
• Kærligheden er ikke lukket ned
• Lovsangen og bønnen er ikke lukket ned
• Samtalerne er ikke lukket ned
• Familien og venskaber er ikke lukket ned
• Drømmene og visionen er ikke lukket ned
• Omsorgen er ikke lukket ned
• Naturen er ikke lukket ned
• Håbet og Guds kærlighed til dig og mig lukker aldrig ned
• Guds Helligånden taler til os og leder os - i dag!

December 2020 = TAKnemmelighed

December 2020 = TAKnemmelighed

Besøger IHCC Århus 29.11.20 - med pastor Frank og Ana Appiah

Besøger IHCC Århus 29.11.20 - med pastor Frank og Ana Appiah

En skøn november morgen 2020 - set fra mit vindue...

En skøn november morgen 2020 - set fra mit vindue...

Philip Dupont - fra en indholdsrig og berigende weekend...

Philip Dupont - fra en indholdsrig og berigende weekend...

Johannes og Charlotte - september 2020

Johannes og Charlotte - september 2020

"Lugten af sprit hos en person vækker tillid og respekt"
- sjovt citat i disse COVID-19 tider, af Johannes Petersen fra Moldova

Mennesker du behøver og ikke kan undvære for din fremgang:

• De som sørger for at bringe det ord, som udgår fra Guds mund.
• De som inspirerer og opmuntrer dig til at hele tiden at vise Gud tillid for det bedste.
• De som beskytter dig mod de som anklager og skader dig.
• De som holder af dig og opofrer sig for dit velbefindende og for din fremgang.
• De som er tilgængelige og til rådighed, når du behøver dem.
• De som Gud har placeret og salvet til at være dine ledere.
• De som er dine partnere i jeres fælles bestemmelse.
• De som beder for dig og bringer Åndens ressourcer.
• De som forfrisker din sjæl gennem deres venskab eller sønne-relation.
• De som skaber og former en livsmodel efter dig. 

- citat: Jonathan David

Besøg af Ian Christensen fra Wembley/London

Besøg af Ian Christensen fra Wembley/London

Stemning fra en sen-sommer aften på Kastanielunden

Stemning fra en sen-sommer aften på Kastanielunden

"COVID-19" skal ikke hindre os i at dele nadver sammen i Connectgruppen

"COVID-19" skal ikke hindre os i at dele nadver sammen i Connectgruppen

Prøver at forberede en prædiken, mens "Aslan" følger med...

Prøver at forberede en prædiken, mens "Aslan" følger med...

Krista - 70 år - fejres i kirken omgivet af Andreas og Bent

Krista - 70 år - fejres i kirken omgivet af Andreas og Bent

- fra en herlig pastorsdag i Julesminde sammen med ConnectionsDK vennerne

- fra en herlig pastorsdag i Julesminde sammen med ConnectionsDK vennerne

When the opportunity come, it is too late to start preparing...

- når muligheden indfinder sig, er det for sent at begynde at forberede sig...

Ebrahim modtager sin første bibel på sit modersmål - kurdisk

Ebrahim modtager sin første bibel på sit modersmål - kurdisk

På Messenger med Mahdi (Afghanistan) i Berlin - Billeder fra dåb med Filip og Marco...

På Messenger med Mahdi (Afghanistan) i Berlin - Billeder fra dåb med Filip og Marco...

Prag - sommeren 2020

Prag - sommeren 2020

Selvom vi ved, at "kirken" ikke er en bygning, er det nu alligevel imponerende hvad der er blevet bygget gennem tiden - her i Prag/Tjekkiet.

Selvom vi ved, at "kirken" ikke er en bygning, er det nu alligevel imponerende hvad der er blevet bygget gennem tiden - her i Prag/Tjekkiet.

Derfor siger Herren: Hvis du vil vende om, lader jeg dig vende om, så du kan stå i min tjeneste. Hvis du fremfører dyrebare ord og ikke tom snak, skal du være min mund…. 
- Jer 15, 19

På med mundbindet i Prag

På med mundbindet i Prag

På guidet tur med pragtfuldt vejr og udsigt...

På guidet tur med pragtfuldt vejr og udsigt...

Ældste-sønnen Filip to med "de gamle" på mini-ferie i Prag/Tjekkiet.

Ældste-sønnen Filip to med "de gamle" på mini-ferie i Prag/Tjekkiet.

Sommeren 2020 - til Open-Air-Gudstjeneste i Prag

Sommeren 2020 - til Open-Air-Gudstjeneste i Prag

Så blev mellemste-mand Daniel gift og vi fik en skøn svigerdatter - Sara :-)

Så blev mellemste-mand Daniel gift og vi fik en skøn svigerdatter - Sara :-)

25 år sammen med Elisabeth - taknemmelig!

25 år sammen med Elisabeth - taknemmelig!

- i en tid med COVID-19 og nedlukning af den fysiske kirkebygning...

- i en tid med COVID-19 og nedlukning af den fysiske kirkebygning...At blive Guds ven er det eneste, som er vort behov og værd at stræbe efter, og det er efter min mening livets opfyldelse”

- Gregor af Nyssa (335-394)

Claudia Ramos, Ricardo Mora og Luis Campos fra CCI Mexico

Claudia Ramos, Ricardo Mora og Luis Campos fra CCI Mexico

Deltagerrne fra "Inspirationsdag for lovsangere" - marts 2020

Deltagerrne fra "Inspirationsdag for lovsangere" - marts 2020

En hyldest til Lene og Andreas Jørgensen under 3 frikirkers konference 2020

En hyldest til Lene og Andreas Jørgensen under 3 frikirkers konference 2020

Pastor Philip Dupont - "For the forerunners" - februar 2020

Pastor Philip Dupont - "For the forerunners" - februar 2020

fra SoAR 2020 i City-kirken Herning / sammen med Johan fra Sri Lanka

fra SoAR 2020 i City-kirken Herning / sammen med Johan fra Sri Lanka

Gruppebillede fra SoAR 2020

Gruppebillede fra SoAR 2020

- den oblikatoriske tur til stranden...

- den oblikatoriske tur til stranden...

Besøg fra Korea

Besøg fra Korea

Pastor Andreas Kim fra Frankfurt/Korea med "De tre musketerer"

Pastor Andreas Kim fra Frankfurt/Korea med "De tre musketerer"

foto: unsplash.com

foto: unsplash.com


Tid sat af til bøn udretter langt mere end den tid, vi selv arbejder.
For bønnen inviterer Gud ind i arbejdet, således at han selv kan
gøre sit arbejde igennem os...

Den tid, vi bruger i bøn, udretter mere, end når vi arbejder.
For det er bønnen, som giver arbejdet sin værdi og gør den frugtbar. 
Bønnen baner vej for Gud, så han selv kan gøre sit arbejde i og gennem os.
Lad os derfor som Guds sendebud gøre bønnen til vores primære arbejde.
For derved sikre vi os, at Guds nærvær og Guds kraft vil følge os, hvor end vi går...

- frit efter Andrew Murray 

"Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op"

- Paulus (Galaterbrevet 6,9)Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen.

Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom.

Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet.

Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans.

Herrens ord er rent, det består til evig tid.

Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.

De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning, end flydende honning.

Din tjener lader sig advare af dem, der er stor løn ved at holde dem.

 
Citat fra: Salme 19, 8-12 (Bibelselskabet)
Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Lad det vokse frem

Ligeså naturligt som vækst er for naturen omkring os, ligeså naturligt er det også for alle troende at vokse. Når vi følger Jesus, må vi alle opleve at vokse på forskellige områder i vores kristenliv, og når vi vokser, så vokser kirken.

Vi kan læse om Paulus’ ønsker og bønner for menigheden dengang, hvilket er lige så relevant i dag. Han skriver blandt andet, at vi skal vokse op til at ligne Kristus, så vi kan rumme alt det, som han er, ligesom vi må opnå en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Vi må blive fast forankret i hans kærlighed, så vi virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, sådan at vi fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til os.

Det er Gud, der suverænt giver væksten, men vi har også en vigtig og aktiv del i det. Vi ønsker målrettet at være hengivet til dette i 2020. Hver måned har et fokus/tema, som skal hjælpe os med at vokse. Vi vil udfordre hinanden til at vokse sammen. At vokse sammen i fællesskabet, vokse sammen om det fælles mål; “at elske Gud og at elske mennesker”.

Visionen skal ikke kun læses, men også leves ud. Det må komme til udtryk på mangfoldige måder gennem hele året.
Guds vision for alle mennesker er blevet vores mission. Han ønsker, at mange flere skal høre evangeliet, verdens bedste nyheder, komme til tro og blive en del af hans rige. Må det vokse frem på alle områder i os og i hele Kirkecenter Livets Kilde.