Indkaldelse til det årlige besluttende

MENIGHEDSMØDE

onsdag den 31. januar 2024 kl. 19:00

STED: Kirkecenter Livets Kilde, Ådalsparken 33, Esbjerg

I henhold til vedtægterne vil følgende dagsorden blive afholdt:

1. Velkomst og valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Samlet årsberetning ved Frank A. Kristensen
4. Økonomi og administration - beretning ved Kim S. Madsen 
5. Kirkens liv og fremtid ved Frank A. Kristensen
6. Eventuelt - mulighed for spørgsmål*

 *Spørgsmål til menighedsmødet er velkomne!
- vi anbefaler at spørgsmål fremsendes inden mødetpost@kirkecenter.nu

Eller videregives mundtligt til en i kirkens lederskab.

Menighedsmødet er åben for alle aktivt deltagende i kirken - dog er det kun medlemmer der har stemmeret.

De bedste hilsner fra ledergruppen
Kirkecenter Livets Kilde - Esbjerg og Varde

Download indkaldelsen 2024 her!