Frank Ahlmann Kristensen
fa@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73 

Skønt at det kristne fællesskab trives i mindre grupper, fulde af liv og fælles discipelskab - her er det Stella og Maria i Connectgruppen juni 2022

Skønt at det kristne fællesskab trives i mindre grupper, fulde af liv og fælles discipelskab - her er det Stella og Maria i Connectgruppen juni 2022

Ira, Dima og Lisa i Ribe

Ira, Dima og Lisa i Ribe

Dima og Ira på et længe ventet besøg i Danmark - her fra Esbjerg og Varde

Dima og Ira på et længe ventet besøg i Danmark - her fra Esbjerg og Varde

Philip Dupont - SoAR 2022 - undervisning omkring "Tabernaklet" - en ny forståelse gennem den Nye Pagt's realiteter

Philip Dupont - SoAR 2022 - undervisning omkring "Tabernaklet" - en ny forståelse gennem den Nye Pagt's realiteter

Taknemmelig for at være hjemme igen i velkendte omgivelser - nu starter en længere genoptræning - kun 48,5 kg - så spises det må der, så længe maven kan følge med...TAK for al den forbøn  og support der har været for Silas

Taknemmelig for at være hjemme igen i velkendte omgivelser - nu starter en længere genoptræning - kun 48,5 kg - så spises det må der, så længe maven kan følge med...TAK for al den forbøn og support der har været for Silas

"Når han holder sig til mig, vil jeg redde ham.
Jeg beskytter ham, for han kender mit navn.
Når han råber til mig, vil jeg svare ham.
Jeg er med ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham ære.
Jeg mætter ham med et langt liv og lader ham se min frelse."
Salme 91, 14-16

På trods af mange smerter og rigtig meget bøvl, er der plads til smil - de mindste fremskridt bliver fejret :-)

På trods af mange smerter og rigtig meget bøvl, er der plads til smil - de mindste fremskridt bliver fejret :-)

Selvom man er påvirkert af de svære omstændigheder på sygehuset - så er det virkelig skønt at kunne nyde udsigten udover vores smukke by - Esbjerg...

Selvom man er påvirkert af de svære omstændigheder på sygehuset - så er det virkelig skønt at kunne nyde udsigten udover vores smukke by - Esbjerg...

Efter flere dage med stærke mavesmerter og besøg hos vagtlægen om fredagen, hvor blindtarmsbetændelse blev udelukket. Blev Silas indlagt på Esbjerg sygehus mandag den 16. maj, og blev samme dag opereret for en meget dårlig blindtarmsbetændelse. Det hele endte ud i et meget uheldigt og smertefuld forløb for ham - 3 operationer, og den sidste for tarmslyng. Det blev til 18 døgn på sygehuset, med mor på stuen om dagen og far om natten.

Efter flere dage med stærke mavesmerter og besøg hos vagtlægen om fredagen, hvor blindtarmsbetændelse blev udelukket. Blev Silas indlagt på Esbjerg sygehus mandag den 16. maj, og blev samme dag opereret for en meget dårlig blindtarmsbetændelse. Det hele endte ud i et meget uheldigt og smertefuld forløb for ham - 3 operationer, og den sidste for tarmslyng. Det blev til 18 døgn på sygehuset, med mor på stuen om dagen og far om natten.

Skønt at være tilbage i Citykirken Herning - inderlig tilbedelse i huset, åbne hjerter og en dyb længsel efter mere af Gud

Skønt at være tilbage i Citykirken Herning - inderlig tilbedelse i huset, åbne hjerter og en dyb længsel efter mere af Gud

 IRENÆUS :

Vor Herre Jesus Kristus, Guds Ord, blev i sin grænseløse kærlighed, hvad vi er, for at gøre os til, hvad han selv er...

 

Vi er Kongens folk

Jesus siger om sig selv, at ”Han er den gode hyrde”. Hans får kender hans røst, de hører hans røst og følger den. Det store spørgsmål og udfordringen for alle mennesker i dag er, om vi vandrer med os selv, eller om vi vandrer med Herren, som kalder os til efterfølgelse og discipelskab.

Vi lever i en foranderlig verden, der er præget af en humanistisk tidsånd og tankegang, hvor mennesket er i centrum, og Guds ords sandhed er tilsidesat. Men kirken har altid været centrum for Guds opmærksomhed, lige siden Gud samlede sit ejendomsfolk, Israel. Et helligt og udvalgt folk, som han kaldte for sit eget. Han helligede dem, og de måtte hellige sig for at kunne vandre sammen med ham. De blev et anderledes folk, som udskilte sig fra alle andre, fordi Gud var med dem – og Han velsignede dem.

Nu lever vi under en ny og bedre pagt, hvor Jesus gik i vores sted og betalte prisen for vores synd og alt det, som adskilte os fra Gud. Vi har fået Guds ånd og er blevet sønner og døtre af den levende Gud.
Vi er nu hans ejendomsfolk, medarvinger og hans kirke. Vi er en del af Guds rige, under Jesu Kristi Herredømme.

Alt omkring os rystes og ændrer sig, men vi tilhører Guds rige, der hverken rystes, rokkes eller stoppes. Vi må vandre med Kongen i hans rige - hvis vi gør dét godt, går det kirken godt. Vi har ikke råd til at være passive eller sløve i denne tid, men vi må rejse os og være vågne. Vi må styrke vores vandring med Gud, så vi hver især lever et liv sammen med ham - i bøn, i Ordet og i fællesskabet.
Vi må kæmpe for hans rige, kirken og den nye generation - så kirken har en fremtid, og fremtiden har en kirke!

Verden omkring os venter på at høre om Jesus. Visionen og missionen skal ikke kun læses, men også leves ud. Det må komme til udtryk i vores eget liv og i fællesskabet på mangfoldige måder gennem hele året.

Rodfæstet og grundfæstet

Jeg elsker Paulus’ bøn for kirken i Efesus, hvor han blandt andet beder om, “at Kristus ved troen må bo i deres hjerter, og at de må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så at de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så de fyldes, til hele Guds fylde nås.” (Ef 3, 17-19)

Må det også være vores bøn og højeste ønske. I en tid hvor meget omkring os forandrer sig, har vi i den grad brug for at være “rodfæstede og grundfæstede”. Jesu kald til discipelskab gælder stadig. Vi må styrke vores vandring med Gud, så vi hver især lever et liv sammen med ham, i bøn, i ordet og i fællesskabet. Missionen er den samme;

“Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple ... og husk: Jeg er altid hos jer indtil verdens ende.” Må vi være dem, der gør det, han har befalet, og dem som ikke kun hører hans ord, men også handler på dem. Det er dem, der bliver stående i stormen, så kirken har en fremtid, og fremtiden har en kirke.

Glimt fra "3 frikirkers konference'22" med berigende besøg af Stephen Matthew fra England, på billedet er det pastor Matt Thomas, Stephen Matthew, "ham selv" og Sam Michaelsen...

Glimt fra "3 frikirkers konference'22" med berigende besøg af Stephen Matthew fra England, på billedet er det pastor Matt Thomas, Stephen Matthew, "ham selv" og Sam Michaelsen...

Michael Da Costa og Frank Appiah

Michael Da Costa og Frank Appiah

Don’t ask me ”how are You doing?” – but ask: ”Where are You going?”

”Hvis du har indtaget toppen af bjerget, så har du også indtaget dalen”
- Philip Dupont

”…for der er intet, der hindrer Herren i at give sejr,
uanset om vi er mange eller få!

Uddrag fra bogen:
"Pas godt på dig selv - om at overleve og trives i en kristen tjeneste"
- af Pablo Martinez

Ledere må nøje prioritere.
"Hvis hans ambition er at gøre det fremragende, må han omhyggeligt udvælge og fravælge, så han koncentrerer sig om det, der har den allerstørste betydning”

– Oswald Sanders

For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde.
Esajas 55, 10-11

Herrens ord er rent, det består til evig tid.
Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.
De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning, end flydende honning.
Salme 19, 10-11

"Respekt er noget der fortjenes.
Ære er noget der gives..."

Fra en aftentur i Varde - januar 2022

Fra en aftentur i Varde - januar 2022

Da Gud udspændte himlens hvælving, da han lagde jordens flade på urdybet, da han anbragte skyerne over jorden og åbnede kilderne under jorden, da han med sit ord satte en grænse for havet, da han lagde jordens grundvold fast, da var jeg ved hans side som hans arkitekt.

Jeg glædede mig dag for dag, frydede mig sammen med ham, jublede ved at se den vide jord, ved at se menneskene blive skabt.”

Hør derfor godt efter, min søn, for du bliver lykkelig ved at følge mit råd.
Lyt til mig, så du kan få visdom. Ignorer ikke visdommen, når den siger:
Velsignede er de, der lytter til mig, de, der venter ved min dør dag efter dag.

Ordsp 8,30-34 (HvD)

Familie - en velsignelse...

Familie - en velsignelse...

Salme 32, 1–2 + 5-11

Salme 32, 1–2 + 5-11

Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult; lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis sind der ikke er svig. 

Min synd bekendte jeg for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg sagde: Jeg vil bekende mine overtrædelser for Herren, og du tilgav min syndeskyld. 

Derfor beder alle fromme til dig, når du er at finde. Bruser de vældige vande frem, skal de ikke nå dem. 

Hos dig søger jeg skjul, du beskytter mig mod trængsel; du lader jubel over min redning lyde omkring mig. 

Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå, jeg vil give dig råd, mit blik er rettet mod dig.

Vær ikke som heste og muldyr uden forstand, deres kræfter tøjles med tømme og bidsel, når de ikke vil komme hen til dig. Mange plager rammer den ugudelige, men den, der stoler på Herren, omgiver han med godhed. 

Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige, alle I oprigtige skal juble!"

Disse fem ting må være noget naturligt - der ikke kræver nogen anstrengelser:

1) Sandhed (og ikke løgn) leve i sandhed og tale sandhed. Vi skal vandre i lyset. Loven kom ved Moses, men nåden og sandheden kom med Kristus. Vi må vandre i sandheden.

2 John 1, 7: ”For der er gået mange bedragere ud i verden; det er dem, der ikke bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød. Det er bedrageren og Antikrist.”

Kærlighed til sandheden, få et forhold til den, til ham.

2) Tjeneste John 13:12–17 (fodvaskningen og eksemplet)

Jesus viste dem et eksempel, han vaskede deres fødder, tjente dem og sagde at vi skulle gøre det samme. Når du ser et arbejde der skal gøres - gør det - det skal ikke koste dig en masser af energi om du skal eller ikke.

Tjenesten foregår i dit hjem/samfund og på din arbejdsplads...

“Når du har gjort det/gjort noget for nogen, så lad være med at tælle dine gerninger. Nej, ”glem det” og fortsæt.

(Vi kan bygge en masse op, som kræver energi - lad være med at fokusere på alt det du har gjort) lad være med at kræve/forvente taksigelse og opmærksomhed fra andre. Styrk tjenestemusklerne.

Johannes Petersen på årets første gudstjeneste

Johannes Petersen på årets første gudstjeneste

3) At give - det var Guds tjeneste her på jorden.
Matt 6, 3: ”Når du giver almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør…”

Hvorfor skal den venstre hånd ikke vide hvad den højre gør? Måske er den venstre i gang med at give almisse men den højre gør noget helt andet.
Måske skal den ”muskel” trænes?

Tiende gør man bare, det er ikke noget der koster noget ekstra energi

Gaver foruden tiende - hvis der er noget der skal bevæge sig i den retning, så er det opad. Give af dine midler og af din tid.

4) Tilgive Vi bliver provokeret næsten dagligt. Det kan koste meget energi at gøre det - men det skal det ikke.

5) Sig tak Vær god til det. “Sig tak under alle forhold” (1 Thess 5). Jeg kan ikke altid sige tak for alt - men jeg skal træne det

Det er Guds vilje - sig tak, også når du ikke føler det - sig tak for din familie, dit arbejde.