Denne side indeholder tanker, citater og billeder fra min hverdag...


Frank Ahlmann Kristensen
fa@kirkecenter.nu
mobil: 24 80 63 73 


 

When the opportunity come, it is too late to start preparing...

- når muligheden indfinder sig, er det for sent at begynde at forberede sig...

25 år sammen med Elisabeth - taknemmelig!

25 år sammen med Elisabeth - taknemmelig!

- i en tid med COVID-19 og nedlukning af den fysiske kirkebygning...

- i en tid med COVID-19 og nedlukning af den fysiske kirkebygning...At blive Guds ven er det eneste, som er vort behov og værd at stræbe efter, og det er efter min mening livets opfyldelse”

- Gregor af Nyssa (335-394)

Claudia Ramos, Ricardo Mora og Luis Campos fra CCI Mexico

Claudia Ramos, Ricardo Mora og Luis Campos fra CCI Mexico

Deltagerrne fra "Inspirationsdag for lovsangere" - marts 2020

Deltagerrne fra "Inspirationsdag for lovsangere" - marts 2020

Pastor Philip Dupont - "For the forerunners" - februar 2020

Pastor Philip Dupont - "For the forerunners" - februar 2020

fra SoAR 2020 i City-kirken Herning / sammen med Johan fra Sri Lanka

fra SoAR 2020 i City-kirken Herning / sammen med Johan fra Sri Lanka

Besøg fra Korea

Besøg fra Korea

Pastor Andreas Kim fra Frankfurt/Korea med "De tre musketerer"

Pastor Andreas Kim fra Frankfurt/Korea med "De tre musketerer"

foto: unsplash.com

foto: unsplash.com


Tid sat af til bøn udretter langt mere end den tid, vi selv arbejder.
For bønnen inviterer Gud ind i arbejdet, således at han selv kan
gøre sit arbejde igennem os...

Den tid, vi bruger i bøn, udretter mere, end når vi arbejder.
For det er bønnen, som giver arbejdet sin værdi og gør den frugtbar. 
Bønnen baner vej for Gud, så han selv kan gøre sit arbejde i og gennem os.
Lad os derfor som Guds sendebud gøre bønnen til vores primære arbejde.
For derved sikre vi os, at Guds nærvær og Guds kraft vil følge os, hvor end vi går...

- frit efter Andrew Murray 

"Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op"

- Paulus (Galaterbrevet 6,9)Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen.

Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom.

Herrens forordninger er retskafne, de glæder hjertet.

Herrens befaling er ægte, den giver øjnene glans.

Herrens ord er rent, det består til evig tid.

Herrens bud er sandhed, de er alle retfærdige.

De er mere kostbare end guld, end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning, end flydende honning.

Din tjener lader sig advare af dem, der er stor løn ved at holde dem.

 
Citat fra: Salme 19, 8-12 (Bibelselskabet)
Photo by Kyle Glenn on Unsplash

Lad det vokse frem

Ligeså naturligt som vækst er for naturen omkring os, ligeså naturligt er det også for alle troende at vokse. Når vi følger Jesus, må vi alle opleve at vokse på forskellige områder i vores kristenliv, og når vi vokser, så vokser kirken.

Vi kan læse om Paulus’ ønsker og bønner for menigheden dengang, hvilket er lige så relevant i dag. Han skriver blandt andet, at vi skal vokse op til at ligne Kristus, så vi kan rumme alt det, som han er, ligesom vi må opnå en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Vi må blive fast forankret i hans kærlighed, så vi virkelig må kunne forstå Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, sådan at vi fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til os.

Det er Gud, der suverænt giver væksten, men vi har også en vigtig og aktiv del i det. Vi ønsker målrettet at være hengivet til dette i 2020. Hver måned har et fokus/tema, som skal hjælpe os med at vokse. Vi vil udfordre hinanden til at vokse sammen. At vokse sammen i fællesskabet, vokse sammen om det fælles mål; “at elske Gud og at elske mennesker”.

Visionen skal ikke kun læses, men også leves ud. Det må komme til udtryk på mangfoldige måder gennem hele året.
Guds vision for alle mennesker er blevet vores mission. Han ønsker, at mange flere skal høre evangeliet, verdens bedste nyheder, komme til tro og blive en del af hans rige. Må det vokse frem på alle områder i os og i hele Kirkecenter Livets Kilde.